Humlebæk har 532 lejligheder fået billigere varme og sikker leverance. Og så er der endda plads i budgettet til ny kedel og måske solceller i fremtiden.

Johnny Madsen har boet i Humleparken i Humlebæk nord for København i 15 år. Han er tidligere maskinmester og har sejlet verdenshavene tynde. Nu er han pensioneret og formand for den 20 blok store ejerforening Humleparken.

Det ville give en besparelse på mindst ti procent af det forbrug, vi har. Og hvis vi kan spare ti procent på en ny kedel, er den tjent hjem i løbet af halvandet år.

I januar 2014 gik 17 af ejerforeningens blokke over til Totalvarme-konceptet fra E.ON, hvor E.ON har leverings-pligten og står for al det daglige vedligehold. Og det har gjort livet lettere i forhold til varmeleverancen.

”Vi bruger ikke tid på at spekulere på, om der er noget galt,” forklarer Johnny Madsen. ”Det er især samarbejdet, der har ændret sig. Vi mødes en gang om året for at vende, hvordan det går, og for at tale om prisen. Vi føler, vi har fået noget i form af en bedre pris, og det er det væsent-ligste for os.”

Én gang maskinmester . . .

Med sin baggrund som maskinmester har Johnny Madsen helt styr på, hvornår det er tid til vedligehold og renovering, selvom han ikke behøver at have det.

”Da jeg først begyndte at koncentrere mig om foreningens varmecentral, kunne jeg se, at det var det samme som ethvert skib har. Så jeg begyndte bare at tænke i mine egen baner i forhold til motoren,” smiler han og henviser til Humleparkens karryfarvede V16-motor, der producerer el til det eksterne net. Motoren kører dog kun cirka en time om dagen, for det kan ikke betale sig at producere el med den i øjeblikket.

I hallen ved siden af motorrummet står Humleparkens to gaskedler, der producerer små 4.000 MWh varme om året. Bestyrelsen har længe gerne villet skifte den ene gaskedel ud med en kondenserende kedel.

”Det ville give en besparelse på mindst ti procent af det for­brug, vi har. Og hvis vi kan spare ti procent på en ny kedel, er den tjent hjem i løbet af halvandet år” siger Johnny Madsen og krydser fingre for, at beboerne stemmer forslaget igen­nem på næste generalforsamling.

Aftalen har betydet, at vi har sparet godt 300 kroner pr. MWh, hvilket svarer til godt en million kroner om året.

Ikke en dråbe på gulvet

Udskiftningen af gaskedlen står Humleparken selv for, men den daglige vedligeholdelse er E.ONs opgave. Totalvarme-konceptet giver forsyningssikkerhed 24 timer i døgnet, 365 dage om året, ved hjælp af vagtteams, fleksible styrings-, regulerings- og overvågningssystemer og E.ONs mobile nødanlæg. E.ON har med andre ord ansvar for, at varme-leverancen fungerer upåklageligt døgnet rundt hele året – også juleaften. Ifølge Johnny Madsen er der også blevet langt pænere i varmecentralen, efter E.ON har overtaget vedligeholdet.

”Jeg er vant til, at der altid ligger lidt olie på gulvet omkring en skibsmotor. Men her er der ikke en dråbe,” smiler han. Hvis der opstår problemer med anlægget, har E.ON en vagtordning med et teknisk beredskab, der hurtigt kan træde til, og E.ON kan med en Totalvarme-aftale også stå for alt det administrative, overholdelse af det lovmæssige og kontakt med myndighederne.

Plads til grøn energi

Totalvarme-aftalen kan sammensættes ud fra de særlige forhold omkring hvert værk. Udgangspunktet er ydelserne på E.ONs bruttoliste, men ud fra individuelle ønsker og fysiske maskinel sammensættes den enkelt aftale, og kunden får et tilbud med en fast pris pr. produceret megawatttime. Aftalen indeholder altid drift/vedligeholdelse kombineret med gas­køb eller drift/vedligeholdelse kombineret med salg af el.

I Humleparken har man valgt den første løsning, og desuden aftalt en så lav pris, at ejerforeningen selv står for større poster til vedligehold. Som for eksempel en ny gaskedel eller hvis topstykket på motoren skal skiftes.

Besparelserne for beboerne i Humleparken skal primært bruges på en ny kedel og nedsat varmepris - og så måske solceller i fremtiden.

detalje af gule maskine

Om Totalvarme

  • Energioptimering
  • Gasdistribution til markedets laveste pris
  • Produktion og afsætning af el
  • Handel med CO2 kvoter
  • Drift og vedligeholdelse
  • Håndtering af miljøkrav
  • Døgnovervågning
  • Kvartalsvis opfølgning
  • Bedre budget-overblik
  • En fast aftalt pris
kort over Humleparken

Vil du læse mere eller kontakte E.ON