E.ON Fjernvarme halverer CO2-udslippet på bare 9 år

Danmark skal reducere CO2-udledningerne med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990-niveauet. Vores ambition i E.ON er at følge klimamålene – eller overgå dem. I varmeproduktionen er vi godt på vej, vi har nemlig sænket vores udslip med 53 % fra 2010 til 2019.

I løbet af de seneste ti år har E.ON investeret massivt i vindmøller, biogasanlæg og ladeinfrastruktur til elbusser og elbiler. Det har været anderledes vanskeligt at gøre varmeproduktionen på vores fjernvarmeværker mere bæredygtig, fordi der blandt andet har været det såkaldte kraftvarmekrav om hvilken brændsel, man måtte anvende – i vores tilfælde naturgas. Ikke desto mindre har vi alligevel mere end halveret vores CO2-aftryk. Udledninger er faldet fra 211 kg CO2 pr. MWh produceret varme i 2010 til kun 99 kg CO2 pr. MWh i 2019. Det svarer til, at vi har reduceret udslippet med hele 53 %.

Overskudsvarme og bedre varmekedler

CO2-reduktionerne skyldes primært, at vi udnytter overskudsvarme fra Haldor Topsoe i Frederikssund og har optimeret virkningsgraden af vores kedler på alle vores varmeværker. Derudover har vi etableret varmepumper, fliskedler og elkedler. På den måde har vi både sænket energiforbruget og gjort energien grønnere.

Kunderne sænker også energiforbruget

Vi er dog ikke i mål endnu, og vi har allerede en række nye tiltag i støbeskeen. Et af tiltagene involverer vores kunder. I starten af året indførte vi returvarmeafgift, der skal sikre, at vores kunder udnytter fjernvarmen bedst muligt. Jo bedre vores kunder udnytter varmen, jo mindre varme skal vi sende ud i varmerørene, og dermed sparer vi energi og mindsker udslip. Systemet er incitament-baseret, så kunderne får en ekstra afgift eller bonus alt efter, hvordan deres system udnytter varmen.

Bedre isolering og flere varmepumper

Fremover fortsætter vi med at optimere vores fjernvarmeværker og -net. I 2019 installerede vi en ny fliskedel i Lendemarke – den kommer fremover til at reducere CO2-udslippet yderligere og vil sammen med solanlægget sikre grønnere varme. Samtidigt renoverer og isolerer vi løbende fjernvarmerørene i jorden, så vi reducerer varmetabet fra værket til radiatorerne ude i hjemmene. Vi planlægger også at opsætte endnu flere varmepumpeanlæg i vores fjernvarmenet, så vi gør det nemt for husejere at bytte det gamle olie- eller gasfyr ud med grøn fjernvarme.

Bedre adgang til grøn energi

Udover vores fortsatte investeringer i grøn energiproduktion og ladeinfrastruktur, så har den grønne omstilling af vores varmeforretning allerede givet et stort bidrag til at nå 70 %-målet i 2030. I E.ON arbejder vi dagligt på at gøre adgangen til grøn energi lettere og billigere, så flere kan tage del i den grønne omstilling.

CO2-udledning fra fjernvarmeproduktion

2010: 211 kg CO2 pr. MWh varme produceret
2019: 99 kg CO2 pr. MWh varme produceret
CO2-reduktion på 9 år: 53 %

Sådan reducerede vi CO2-udslippet:

  • Udnyttede overskudsvarme fra Haldor Topsoe
  • Forbedrede virkningsgraden på kedlerne 
  • Etablerede ny varmepumpe og elkedel i Frederikssund

Sådan reducerer vi CO2-udslippet fremover:

  • Får forbedret effekt af ny fliskedel i Lendemarke. 
  • Renoverer og isolerer ledningsnettet.
  • Etablerer varmepumpeanlæg i Ålsgaarde m.fl.
  • Får forbrugerne til at udnytte fjernvarmen bedre med returvarmeafgift.
  • Får flere kunder på varmenettet, så vi opnår stordriftsfordele og reducerer varmetabet.
  • Optimerer løbende flowet og temperaturerne i fjernvarmenettet.