Fra diesel til el: E.ON skal lade 65 nye elbusser op

Buspassagererne på Fyn, Sjælland og Falster kan se frem til nye, miljørigtige busser i løbet af 2021, når Keolis’ busser i Odense, Glostrup, Slagelse, Korsør og Nykøbing Falster bliver til elbusser.

Elbusser kører på strøm og skal lades op, og den del tager vi os af. E.ON har i forvejen god erfaring med opladning af elbusser fra både København og Sverige.

Elbusserne erstatter ældre dieselbusser, så der vil være en mærkbar reduktion af CO2-udledning. Men skiftet fra diesel til el gavner også lokalmiljøet, fordi elbusser hverken udleder CO2 eller skadelige partikler, når de kører. Og borgerne slipper for både røg og støj på gadeniveau.

5 depoter sørger for rekordhurtig opladning

Elbusserne skal oplades, og derfor etablerer E.ON fem depoter, hvor busserne bliver ladet op - fx i løbet af natten.

 ”Keolis lancerer 65 elbusser i almindelig drift. Det er rigtig godt nyt for den grønne omstilling af transporten, og når vi får kollektiv transport over på el, kommer det rigtig mange mennesker til gavn. Busserne bliver ladt op med en effekt på 5,485 MW, hvilket er historisk højt og sikrer en stabil busdrift,” siger Pär Möller, Head of E.ON eMobility Nordic.

Stor CO2-gevinst når transporten stiller om til el 

Danmark står overfor at skulle reducere vores CO2-udledning med 70 % i 2030 (i forhold til 1999). Omstilling af transport til el eller biogas er centralt for reduktionen, fordi transporten står for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede udledning. 

Den kollektive transport skal væk fra fossile brændsler, og det tager Keolis godt fat i med 65 nye elbusser. Samtidig er pålidelighed helt afgørende for busdrift, og dér sørger vi for at hjælpe Keolis med at gøre overgangen til el så nem som muligt.

De første busser kom i drift i Odense i slutningen af januar 2021. Herefter følger Slagelse, Glostrup, Korsør og Nykøbing Falster, så alle linjer kommer over på el inden sommeren 2021. 

Fakta

  • De nye ladedepoter til elbusserne etableres af E.ON i samarbejde med GodEnergi.
  • Busserne har et 422 kWh batteri, og ladning kommer til at foregå med CCS2 kabler. Den installerede effekt ender på hele 5,485 MW
  • Alle elbusserne forventes driftsklare i løbet af forår og sommer 2021.
  • Busserne skal køre i Odense, Glostrup, Slagelse, Korsør og Nykøbing Falster og erstatter gamle dieselbusser.