Vindkraft - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vindkraft

Vindkraft er den vedvarende energikilde, der øges mest, fordi det stort set blæser alle steder i verden, og teknologien er veludviklet. Til gengæld er det ikke altid til at forudsige hvornår, det blæser, hvilket stadig er den største udfordring ved vindenergi.

Vindens kraft har været udnyttet som drivmiddel til sejlskibe i tusinder af år. Men det var en dansker, Paul la Cour, der som den første begyndte at arbejde med at omdanne vinden til elektricitet i slutningen af 1800-tallet. Han uddannede flere specialister i vindkraft, og det var hans lærling, Johannes Juuls, der i 1950’erne skabte det vindkraftværk, som moderne møller i dag bygger på.

Siden starten af 1980'erne og i særdeleshed de seneste 10-15 år er udviklingen på vindmølleområdet gået stærkt. I dag er Danmark et af verdens førende vindmøllenationer og vindmøller yder et betydeligt bidrag til elforsyningen i Danmark, og udbygningen fortsætter.

Vindenergi produceres selvsagt kun, når det blæser. Hver vindmølle er sit eget lille kraftværk og for at få mest ud af vindkraften, skal møllerne placeres, hvor der er størst mulighed for kraftig vind – højt i landskabet, ved kysten eller i havet.

Rødsand II

E.ON Danmark har siden 2010 drevet havvindmølleparken Rødsand II, som består af 90 vindkraftværker (havvindmøller) med en samlet effekt på 207 MW. E.ON er daglig operatør af havvindmølleparken og ejer i dag 20%, efter SEAS NVE i 2013 købte de resterende 80%. Møllerne producerer 800 millioner kWh om året, hvilket kan forsyne 200.000 husstande med el. Rødsand II erstatter kulkraft og reducerer dermed CO2-udslippet med 700.000 ton om året.

Som al anden vedvarende energi, E.ON producerer, ender den danskproducerede strøm i en nordisk pulje, så også svenske elkunder får glæde af dansk vindenergi, ligesom danske elkunder får glæde af svensk vandkraft.I Sverige og Danmark driver E.ON 14 vindmølleparker og har planlagt yderligere 17. Det eneste i Danmark er dog Rødsand II.

Fremtidens lagring

I Norden har vi en form for virtuel lagring af vores vindkraft fordi vi eksporterer vindmøllestrøm til Norge og Sverige, når der er overskud af vindkraft, for så at købe strømmen tilbage i form af vandkraft, når der er underskud af vindkraft.

Men da der især er overskud fra de vedvarende energikilder om sommeren, er der alligevel et behov for at udvikle teknologi til at langtidslagre energien fra vind, og det arbejder E.ON i Tyskland blandt andet på. Ved hjælp af elektrolyse, hvor man populært sagt skiller vand ad til hydrogen og oxygen for at omdanne elektrisk energi til kemisk energi, er det muligt at lagre energien i form af gas, der senere kan sendes ud i naturgasnettet, hvor det så kan finde anvendelse til forskellige formål.

Teknologien hedder power-to-gas, og det første testanlæg i Tyskland producerer 2 MW, men potentialet er langt større. Det tyske energiagentur, DENA, mener for eksempel, at det vil være fornuftigt at udvide energiforsyningen med power-to-gas til 1.000 MW i 2022. 

E.ON MENER …

E.ON ser med stor alvor på spørgsmålet om menneskers påvirkning af drivhuseffekten. Det er en afgørende problemstilling, som er en af samfundets største udfordringer. E.ON bidrager derfor aktivt til at mindske udslippet af drivhusgasser ved blandt andet selv at producere energi fra de vedvarende energikilder i stedet for blot at købe andres miljøvenlige energi.

Scrolla upp