Vedvarende energi og vandkraft fra E.ON giver grønt miljø og el - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vandkraft

Den største fordel ved vandkraft er, at man kan udvinde store mængder vedvarende energi med næsten ingen udledninger til miljøet.

Derfor sælger E.ON Danmark el fra vandkraft, som hovedsageligt produceres i de svenske elve.

Elproduktionen baseret på vandkraft, kræver områder med store højdeforskelle og naturligvis meget vand. Selve driften af vandkraftværker udleder ikke CO2, og vandet sendes tilbage til elven, når det har forladt møllen i selve kraftværket.

Historisk vigtig energikilde

Teknologien er ikke ny og har været brugt til elproduktion i stor skala siden slutningen af 1800-tallet. Vandkraft spillede således en stor rolle i Danmarks industrialisering, og de første fabrikker i Danmark lå som regel op ad et vandløb.

Men fra at være lokale kraftværker med lille energiproduktion, er de store svenske værker i dag moderne og styres ved hjælp avanceret overvågning og automatisering, der øger sikkerheden og strømliner driften.

Siden 2008 har E.ON anvendt satellitkommunikation i alle sine værker og driften styres centralt fra et kontrolcenter i Sundsvall. Et særligt kendetegn for vandkraft er dens evne til hurtigt at regulere produktionen efter skiftende behov. Mens vandet kan lagres på vandkraftværkerne i magasiner, kan elektricitet ikke opbevares og skal produceres i det øjeblik den anvendes – til gengæld er det relativt let at opbevare vand. Ved at regulere strømmen af vand gennem turbiner kan man styre elproduktionen og tilpasse den til aktuelle behov. Det er med til at gøre det nemmere at indfase udbygningen af andre vedvarende energikilder, bl.a. vindkraft, som ikke kan reguleres i samme grad.

Miljøpåvirkning

Opførelse af kraftværker og dæmninger indebærer miljømæssige tiltag, der ændrer levevilkårene for livet i og omkring vandløbene. E.ON arbejder aktivt med at forebygge og begrænse miljømæssige påvirkninger – både gennem forskning og teknologi, men er også i dialog og samarbejde med myndighederne.

For at forbedre levevilkårene for fiskene har E.ON eksempelvis bygget "fiskepassager", der leder fiskene uden om to kraftværker i Mörrumsån. Det betyder samtidigt, at fiskene har fået adgang til større gyde-og vækstområder. E.ON har med erfaring fra andre områder udviklet en løsning for, at nedvandrende fisk, hovedsageligt ål, ikke skal komme til skade i møllernes turbiner. Projektet drives i samarbejde med en forskergruppe på Biologisk Institut fra Karlstad Universitet og har samtidigt til formål at øge bevidstheden om den truede ål. E.ON arbejder fokuseret på at øge biodiversiteten i de områder, hvor de rette betingelser er tilstede.

Olie, som bruges til at smøre og regulere kraftværker, udgør den største risiko for miljøet fra driften af et vandkraftværk. Derfor erstatter E.ON mekanisk bevægelige dele, som kræver smøreolier, med dele, der ikke kræver olie. E.ON udskifter også gradvist sine hydrauliske systemer til højtrykshydraulik, som reducerer olieforbruget med op til 90 procent, og går over til vandhydraulik, hvor det er muligt. Hvor olien stadig er nødvendig, anvendes mineralfri olie til smøring og hydrauliske systemer.

Fakta

I løbet af de næste seks år planlægger E.ON at investere et beløb svarende til fem mia. danske kroner i projekter, der skal forbedrer sikkerheden ved dæmninger og øge effektiviteten af sine vandkraftværkerne. Ved at udskifte turbinehjul eller hele turbiner på vandkraftværkerne kan effektiviteten forbedres i de eksisterende kraftværker og dermed øge produktionen af vedvarende energi med cirka 180 GWh, hvilket svarer til en reducere CO2-udledningen med 120.000 ton om per året.

dk-564x752-vandkraft-billede1

E.ON mener...

E.ON ser med stort alvor på spørgsmålet om menneskers påvirkning af drivhuseffekten. Det er en afgørende problemstilling for fremtiden og en af samfundets største udfordringer. E.ON bidragervil derfor aktivt bidrage til den grønne omstilling at mindske udslippet af drivhusgasser ved blandt andet selv at producere energi fra de vedvarende energikilder i stedet for blot at købe andres miljøvenlige energi.

Scrolla upp