Haldor Topsøe og naturgas fra E.ON giver lavere regning - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Rent overskud i rørene

Et samarbejde mellem E.ON og katalysatorvirksomheden Haldor Topsøe har givet 1.730 fjernvarmekunder i Frederikssund billigere og mere miljørigtig varme i rørene. Hans og Lene Hedelund vil rejse og uddanne sig for pengene, de sparer.

For et halvt år siden lå Lene og Hans Hedelunds varmeregning på det dobbelte af, hvad de betaler i dag. Deres to store børn er flyttet hjemmefra, og det kan mærkes. Men familien er også begyndt at få overskudsvarme fra katalysatorvirksomheden Haldor Topsøe i deres rør.

Jeg vil tro, overskudsvarmen sparer os for 20-25 procent på  varmeregningen, så vi har talt om at bruge pengene på at rejse.

Dette fortæller Lene Hedelund, der har boet i huset på Frejasvej i Frederikssund med sin mand i 25 år.

Lige nu er hun under uddannelse til SOSU-assistent, og det er  overskudsvarmen også med til at finansiere.

En lørdag i december

For enden af Frejasvej ligger en grøn vold, og bag volden ligger Haldor  Topsøe, der i 2013 begyndte at levere overskudsvarme fra sin tørreproces til E.ONs fjernvarmenet. En lørdag i december 2014, efter præcis et år, nåede leverancen af overskudsvarme sit mål på 30.000 MWh. De 30.000 MWh, Haldor Topsøe også forventes at levere fremover på årsbasis, svarer til omkring tre millioner kubikmeter naturgas som E.ON henter en gevinst på i form af både sparet gas og CO2-kvoter. Og det kommer fjernvarmekunder som Lene og Hans Hedelund til gode, forklarer maskinmester og projektleder
i E.ON Frodi Mortensen.

Jo mere overskudsvarme, vi kan aftage fra Haldor Topsøe, des billigere bliver det for kunden.

Dette siger en glad projektleder og refererer til den dag, produktionen af overskudsvarme nåede sit mål.

Gynger eller karruseller

Henover året vil bidraget fra overskudsvarmen udgøre omkring 51 procent af varmeforbruget i Frederikssund for E.ONs 1.730 kunder. Om sommeren vil der være mere overskudsvarme, end fjernvarmenettet kan aftage, mens andelen af overskudsvarme om vinteren vil ligge på omkring 30-40 procent på de koldeste dage, hvor folk generelt bruger mere varme.

Siden der begyndte at komme overskudsvarme i rørene, har kunder i et standardhus i gennemsnit sparet 1.600 kroner om året, og ifølge projektlederen er det ikke usandsynligt, at prisen kommer endnu længere ned, hvis fjernvarmenettet udvides yderligere med flere rør og flere kunder. Så kan Haldor Topsøe levere endnu mere af sin overskudsvarme om sommeren, hvor en del af varmen stadig må fyres for gråspurvene, fordi der ikke er aftagere til den.

Haldor Topsøe har størrelsen

Erfaringen fra Frederikssund er ifølge Frodi Mortensen, at der er mange både tekniske og økonomiske faktorer i spil, som afgør, om det kan betale sig for et fjernvarmeselskab at etablere et samarbejde om leverance af overskudsvarme fra en virksomhed. Det handler blandt andet om mængden af overskudsvarme, om hvor varmt vandet i rørene er, og om hvor hurtigt investeringen kan betales tilbage.

”Det særlige ved Haldor Topsøe er, at de producerer så stor en mængde overskudsvarme, at det kan betale sig. Men det kan godt være, at det også ville være muligt for os at få overskudsvarme fra eksempelvis supermarkeder eller andre virksomheder,” fortæller Frodi Mortensen, der dog ikke har lignende projekter i pipeline lige nu.

Guld i genbrug

På Haldor Topsøe, som leverer varme til sit nærmiljø, ser energichef Jan Ove Jensen det som en stor fordel at spare energi ved at genbruge varme, virksomheden allerede har brugt én gang. ”Jeg er glad for, at vi er i stand til at arbejde sammen med andre uden for virksomheden til fordel for det omgivende samfund,” siger katalysatorfabrikkens energichef.

For Lene Hedelund er ordningen med genanvendelse af varme en fin løsning.
”Det er altid rart at spare penge. Men det er også godt at genbruge noget, der ellers ville blive smidt ud i miljøet” siger hun.

Overskudsvarme i Frederikssund

Fjernvarmeforbrug: 72-80 GWh pr. år
Overskudsvarme fra Haldor Topsøe: 30-35 GWh pr. år – svarende til 1.700 husstandes forbrug. I 2014 nåede produktionen op på 33.114 MWh. Det svarer til 51 pct. af fjernvarmeproduktionen. 13 pct. kommer fra vandkraft
Sparet naturgas hos E.ON: 3 mio. m3 årligt
CO2-reduktion: 6.100 t
NOx-reduktion: 5.000 kg
Årligt naturgasforbrug hos Haldor Topsøe i Frederikssund: 4,14 millioner m3

grøn postkasse

Så meget billigere er overskudsvarme

Prisen for at varme et standardhus i Frederikssund op, er i gennemsnit faldet 4.200 kr. fra 2012-2015. Alene siden samarbejdet med Haldor Topsøe er prisen faldet med cirka 1.600 kr. i gennemsnit. Aftalen mellem Haldor Topsøe og E.ON løber frem til udgangen af 2018, men projektleder i E.ON, Frodi Mortensen, forventer, at samarbejdet udbygges yderligere.

Scrolla upp